PCX 20A
Zobraziť v plnej veľkosti


PCX 20A
Belle PCX 20A sú špeciálne vibračné dosky na zhutňovanie asfaltu
pohybujúce sa dopredu, navrhnuté s dôrazom na univerzálnosť. Často
sa používajú na opravy, v súčinnosti s väčšími strojmi na asfalt.

VÝHODY
• Komfortné držadlá pomáhajú znížiť únavu operátora
Slabý prenos vibrácií na ruky/ramená; patentovaný
a registrovaný dizajn. Smernica 2002/44/CE
• Extrémne presné, s malým polomerom otáčania na asfalte
• Špeciálne navrhnutá „Delta“ základová platňa zvyšuje výkon
• Vysokokapacitná vodná nádrž (12 l)
• Silný ochranný rám v štandardnej výbave
• Sada kolies ako štandardná výbava
• Nízky profi l roztrekovača neskôr preteká pomedzi zadnú časť platne

Užívateľský manuál