Vibračné pechy

Ak potrebujete hutniť do hĺbky, máme pre Vás  vibračné pechy rady RT. Úzke priestory sú výzvou pre tieto všestranné stroje, určené najmä pre rekonštrukcie, výkopy alebo hutnenie pod základmi. Vibračné pechy sú dodávané s výkonnými  štvortaktnými  motormi  Honda.

RT 50 / 66 / 74RT 65