Vibračné dosky reverzné

Na hutnenie podkladu pod cesty, alebo základy sa používa hutniaca vibračná technika .Vysokovýkonné vibračné dosky reverzné
majú výkonné benzínové, alebo dieselové motory.  Najťažšie reverzné dosky sú  ekonomická  alternatíva  ťažkých vibračných valcov.

RPC 30 kNRPC 45 kNRPC 60 kN