PCX 350-500
Zobraziť v plnej veľkosti


PCX 350-500
Vibračné dosky s unikátnymi bezpečnostnými vlastnosťami, výkonom a
štýlovým vzhľadom. Vysoký dôraz je kladený na zdravie a bezpečnosť
- zníženie vibrácií pôsobiacich na ruky a ramená.
Patentovaný a registrovaný dizajn.

VÝHODY
• Rýchlejší pojazd - pre zvýšenie produktivity
• Nízke vibrácie pôsobiace na ruky/ramená - pre zdravie
a bezpečnosť operátora
• Rám na ochranu motora - poskytuje aj zdvíhací bod
• Skladacia rúčka - kompaktná veľkosť pre prepravu/skladovanie
• Optimálna vibračná sila 16,5 kN pri 100Hz
• Možnosť štandardného osadenia vodnej nádrže
• Zhodená základná platňa so zaokrúhlenými rohmi
a integrovaným postrekovačom
• Kombinácia pre asfalt Zaoblená hrana

Užívateľský manuál